consistency is the key for free software and open source software

consistency is the key for free software and open source software it is not being so original or in the same paradigm it is carrying the care for forever

kararlılık ve tutarlılık özgür yazılım ve açık kaynak yazılım için anahtardır bu çok benzersiz olmak veya aynı bilimsel paradigmada olmak değil ihtimamı sonsuza kadar taşımaktır

ihtimam :

ihtimam
isim (ihtima:mı) Arapça ihtimām
1. isim Özen
“Her yeni binaya naklinde ihtimamla taşındı durdu.” – H. F. Ozansoy
2. Özenli bakım
“Ne kadar ihtimama muhtaç bulunduğunu pek iyi bilirdi.” – Y. K. Karaosmanoğlu

http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5af29036586f40.97737736