origins of star trek

origins of Star Trek : The Voyage of the Space Beagle” romanının kahramanı, Elliot Grosvenor, “Neksiyoloji” (uygulamalı bütünleşim) denilen tüm bilimlerin sentezlendiği ve sinerjik bir güç yarattığı yeni bir bilim dalı

antik yunan toplumundaki filozoflara peygamberler tarihine bakınız

origins of Star Trek : The Voyage of the Space Beagle novels player Elliot Grosvenor a science that fusions every science and founds a synergy as a form of a new science Nexiology ( fusioned applicable )

look at philosophy ancient greek society prophet history

http://www.x-bilinmeyen.net/cag_diz/id3.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *